Konsultboken ökar förståelsen i branschen

ZeroChaos innovation består av att agera facilitator i konsultbranschen där vi skapar effektiva lösningar för konsulthantering åt våra kunder. Förståelsen för branschen är helt avgörande för att lyckas både som konsultföretag och levererande konsult, vilket boken sätter fokus på. Det är också viktigt för konsultbolagen och dess kunder att förstå konsultmarknadens drivkrafter och hur olika storlek på bolag agerar utifrån sina specifika förutsättningar och företagskultur. Boken ger även inblick i konsulternas egna drivkrafter och framgångsfaktorer i konsultrollen samt hur de skapar värden för sina kunder genom att tillämpa dessa.

Jag rekommenderar att både beställare och konsulter läser boken eftersom den ger ökad förståelse för varandra och skapar möjligheter till att ömsesidigt öka både kund- och leverantörsvärden tillsammans som företag och individer.

-Jacob Holmberg, Manager ZeroChaos