Varför behövs en synopsis?

Det är viktigt göra en plan med avgränsningar för en bok som beskriver omfattningen och ämne, men också vem som ska läsa boken. Det är avgörande för att veta om det finns en läsekrets för ditt ämne.

Om du funderar på att skriva flera böcker skulle jag rekommendera att du skriver en synopsis per idé samt säter upp egna kriterier på vad det ska ge dig och därefter prioritera i vilken ordning du ska skriva dina titlar.

Nedan finner du en struktur för en synopsis:

  • Bakgrund Varför skriver du boken? Vad vill du uppnå? Ett vanligt mål för att skriva en managementbok är att sprida kunskap och bygga personligt varumärke.
  • Arbetsnamn Vad är din arbetstitel? Kan målgruppen finnas med? Vad söker folk på när de vill lära sig om ditt ämne? Vad är informationsbehovet? Googla själv och se vilka träffar du får.
  • Bokens unicitet Hur skiljer sig din bok från andras? Om andra skrivit i liknande ämnen – hur kan du skapa en differentiering?
  • Målgrupper Vilka ska läsa din bok? Vad driver dem att köpa boken?
  • Omfattning och innehåll Gör en preliminär rubrikförteckning som ger en övergripande bild över vilka vilka ämnen som avhandlas. Håll hårt på avgränsningarna.