#möte #konferens #moderator #konferencier #organisation #dialog #medborgardialog #digitalisering #ledarskap #strategi

Se videon från Business Arena (klicka på bilden).

Nedan några återkommande event i rollen som moderator.
Please find my English presentation here including customer quotes from recent events: Experienced Moderator

 

Marianne Olsson moderator på fastighetsseminarium i Almedalen

Marianne Olsson moderator på fastighetsseminarium i Almedalen

Samtal om digitalisering i Stockholm

Först ut är fastighetsbranschens mötesplats Business Arena. Se kortfilm på youtube där vi redigerat 1h på mässan till 3 min när jag är moderator för Framtidsforum tema digitalisering på Business Arena (se även program). Bilder på Linkedin.

Ledarkonferenser i urval: Chefsdagarna med Sveriges Domstolar (beskrivet i bilder på Linkedin) samt Ledardagen i Botkyrka Kommun (bilder på Linkedin).

På Business Arena

På Business Arena

Spännande diskussioner i Almedalen

Fastighetsbranschen är alltid tongivande i Almedalen och så även denna gång. Veidekke släppte en kontroversiell rapport med budskapet om att det behövs en ny bostadspolitik i Sverige:

Under rubriken ”Från hyra till egen lya” – principer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd bostadsmarknad” debatterade Veidekke kring behovet av att underlätta ägandet på bostadsmarknaden. Under seminariet fanns både en expertpanel på plats inklusive ett antal politiker som brinner för bostadsfrågan, som är en viktig faktor för tillväxt i Sverige. Mer om seminariet: Veidekke och egna bloggen. Se även paneldebatten i Almedalen på youtube ”Fra leie til eie”. Foto: JINAB  Produktionsbyrå. Vectura Fastigheterss seminarium i Almedalen 2018 och 2019 års seminarium.

Vill du arrangera ett möte? Vore det bra med en utomstående person som höll i arrangemanget?

Marianne som moderator på Framtidsforum som hålls årligen på Business Arena som arranges för fastighetsbranschen i Norden. Konferensen hålls på Stockholm Waterfront varje höst.

 

Strategiskt samarbete med Talarnas.se som främjar möten och kunskapsdelning på distans.

Vill du veta mer om medborgardialog?

Ju tidigare en dialog kan påbörjas desto bättre för alla intressenter. Kommunen får ut sitt budskap först och får möjligheten att sätta rätt förväntningar hos medborgare, byggherrar, entreprenörer, media mfl. intressenter som är berörda av den lokala utvecklingen.

Marianne har agerat mötesledare och kommunikationsstrateg åt ett flertal kommuner såsom Stockholms stad (stadsutveckling med ett flertal dialogprojekt), Botkyrka kommun (planeringen avsåg både infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt) samt Lidingö stads medborgarmöten.

Vilka har varit med?

Exempel på företag som jag modererat: PWC, Castellum, Patriam, Expandia, OBOS, WSP, Fastighetsägarna, Veidekke, Akademiska hus, Magnolia, Jernhusen, SBAB, Wästbygg, Atrium Ljungberg, Wallenstam, Vattenfall, NCC, Midroc, Riksbyggen, HSB, ÅWI Arkitekter, Datscha, Cederquist. Newsec Asset Management, Siemens, Prologis Norden, Boklok, Concent AB, Einar Mattsson Byggnads AB, WSP Sverige, Ramböll, Coor Service Management, Pembroke Real Estate, KTH, THS på KTH, Mäklarsamfundet, Hemsö Fastigheter, Sucaba, CAG, Structor, Brostaden, JLL, Strategisk Arkitektur, Tenant & Partner, Fasticon, Siemens, Fabege, Örebro Bostäder, Bravida Sverige, Bjerking Fastighetsutveckling,  Arcona, Fastigehtsnytt, Sveriges Arkitekter, Tengbom, Reflex, Sweco Architects, Kod Arkitekter, Link Arkitektur, Asante Arkitektur & Design, Företagsekonomiska Institutet (FEI), Vectura Fastigheter, Preera/Sveereigestudien samt Market Place Risk globala event.

Kommuner, organisationer och offentlig sektor: Region Gotland, Stockholms Handelskammare, Bostadsförmedlingen,Botkyrkabyggen, Västerås Kommun, Stockholms Stad, Lidingö Stad, Upplands Väsby Kommun, Nacka Kommun, Sollentuna Kommun, Helsingborgs Stad, Köpenhamns kommun, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Regionförbundet Östsam, Campus Västervik, Civiliekonomerna, Svenskt Näringsliv, Jusek, Region Gotland, Mönsterås kommun, SACO, Fastighetsmäklarförbundet, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Högskolan Väst, TCO, SKL mfl.
Politiker: stadsbyggnadsborggarråd, bostadsministrar förr och nu, partiernas talespersoner för bostadspolitik från höger till vänster, ungdomspolitiker från alla blocken mfl.

 

Referenser i urval

Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan

Vi hade förmånen att ha Marianne som moderator när vi anordnade Almedagen 2020*. Marianne har en förmåga att skapa en nära och personlig stämning, både i sin relation till publiken och till den eller de som hon har på scen. Marianne arbetar strukturerat och noggrant, i gott samarbete med sina gäster. Inget ämne eller område är för stort eller för litet, Marianne känns alltid påläst, engagerad och intresserad. Vi rekommenderar med varm hand Marianne som moderator till ditt nästa event.
*Almedagen är ett miniAlmedalsveckan som sker i Stockholm under vintern och som syftar till att inspirera och informera nya men också erfarna Almedalsdeltagare.

Anders Nilsson, Fastighetsstrateg Locum

Fastighetsutvecklingsplaner tas fram för att säkerställa den långsiktiga planeringen inom Region Stockholms strategiska fastigheter. Under de senaste två åren så har flera fastighetsutvecklingsplaner i region Stockholm tagits fram bland annat för Karolinska Solna, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. I detta arbete så har workshops genomförts där nyckelpersoner om ca 35-40 personer ingått från sjukhusen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLSO, Locum AB och arkitekter. Marianne Olsson har på ett mycket föredömligt sätt genomfört workshoparna för nämnda sjukhusområden innebärande planering, samordning av kommunikation, moderera och dokumentera workshops. Samarbetet med Marianne har varit mycket gott vilket sammantaget inneburit att Regionen fått ut maximalt av workshoparna till gagn för den slutliga fastighetsutvecklingsplanen.

Leif Persson, ordförande för Företagsekonomiska Institutet (FEI) samt vd för Tidningstjänst

Marianne är en suverän moderator som både lyfter sin panel och involverar publiken i samtalet.

Rebecca Westring, Chef Projektledning ICA Fastigheter & tidigare Projektchef för stadsdelen Årstafältet

Marianne ser alltid till helheten och det märks tydligt i hennes sätt att planera för kommunikationen före, under och efter ett möte, en workshop eller en dialog. Hon har en förmåga att lyfta både ämnen och talare genom noggrann planering och proaktivitet – i allt från att sätta rätt förväntningar till feedback efteråt. Hon skapar engagemang hos både talare och publik och säkerställer alltid att budskapen når fram samt att mötet också uppnår de på förhand uppsatta målen, oavsett om det gäller interna eller externa möten.

Linda Lagerdal, Gruppchef Program, Fastighetsnytt & Business Arena

Marianne är en lyhörd moderator som alltid förbereder sig väl inför sina uppdrag. Hon är påläst och coachar talarna på ett bra sätt så att deras budskap anpassas efter målgruppen.

Kristina Andreasson, Kommunikationschef på Veidekke

Marianne är ett bra bollplank till våra talare och paneldeltagare som hon coachar i att formulera budskap och intressanta frågor som engagerar publiken. Hon är alltid påläst, säkerställer att talarnas budskap når fram och att frågestunden blir levande genom att inkludera publiken.

Erik Svensson, Project Manager at KTH THS Future årliga konsultbranschkväll

-Det har varit ett sant nöje att arbeta med Marianne. Hon är en skicklig moderator med förmågan att skapa intressanta diskussioner. Jag uppskattar särskilt hennes förmåga att anpassa och improvisera samtidigt som hon håller tiden perfekt. Jag ser fram emot att se henne på vår scen igen.

Välkommen med din förfrågan