Genom åren har Marianne Olsson varit moderator för ett flertal evenemang inom fastighet- och stadsutveckling. Nedan summerar några kunder sina erfarenheter från samarbeten och genomföranden:

Kundreferens: Locum, Region Stockholm

Anders Nilsson, Fastighetsstrateg, Locum, Region Stockholm

Fastighetsutvecklingsplaner tas fram för att säkerställa den långsiktiga planeringen inom Region Stockholms strategiska fastigheter. Under de senaste två åren så har flera fastighetsutvecklingsplaner i region Stockholm tagits fram bland annat för Karolinska Solna, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. I detta arbete så har workshops genomförts där nyckelpersoner om ca 35-40 personer ingått från sjukhusen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLSO, Locum AB och arkitekter. Marianne har på ett mycket föredömligt sätt genomfört workshoparna innebärande planering, samordning av kommunikation, moderera och dokumentera workshops. Samarbetet med Marianne har varit mycket gott vilket sammantaget inneburit att Regionen fått ut maximalt av workshoparna till gagn för den slutliga fastighetsutvecklingsplanen.

Kundreferens: Teknikförvaltningen, Region Gotland

Peter Eklöf, Projektledare, Teknikförvaltningen, Projektavdelningen, Region Gotland

Marianne Olsson har i projekt Fastighetsutvecklingsplan Visby Lasarett agerat som rådgivare och beställarstöd till projektledningen. Region Gotland har tidigare inte tagit fram någon fastighetsutvecklingsplan och anlitade Marianne för att hjälpa oss med val av tillvägagångssätt och planering av projektet. Marianne har ingått i projektgruppen samt agerade workshopledare i de två workshop som vi haft i projektet. Marianne har mycket god erfarenhet av projekt i tidiga skeden samt kommunikation både internt och externt till projektets intressenter. Samarbetet med Marianne har fungerat mycket bra och varit till stor nytta i projektet.

Kundreferens: Business Arena och Fastighetsnytt

Linda Lagerdal, Gruppchef Program, Fastighetsnytt & Business Arena

Marianne är en lyhörd moderator som alltid förbereder sig väl inför sina uppdrag. Hon är påläst och coachar talarna på ett bra sätt så att deras budskap anpassas efter målgruppen.

Kundreferens: Årstafältet – en ny stadsdel

Rebecca Westring, Chef Projektledning ICA Fastigheter & tidigare Projektchef för stadsdelen Årstafältet

Marianne ser alltid till helheten och det märks tydligt i hennes sätt att planera för kommunikationen före, under och efter ett möte, en workshop eller en dialog. Hon har en förmåga att lyfta både ämnen och talare genom noggrann planering och proaktivitet – i allt från att sätta rätt förväntningar till feedback efteråt. Hon skapar engagemang hos både talare och publik och säkerställer alltid att budskapen når fram samt att mötet också uppnår de på förhand uppsatta målen, oavsett om det gäller interna eller externa möten.

Kundreferens: Veidekke

Kristina Andreasson, Kommunikationschef på Veidekke

Marianne är ett bra bollplank till våra talare och paneldeltagare som hon coachar i att formulera budskap och intressanta frågor som engagerar publiken. Hon är alltid påläst, säkerställer att talarnas budskap når fram och att frågestunden blir levande genom att inkludera publiken.

Läs gärna mer om några av evenemangen: Fastighetsbranschen regerar i Almedalen, Framtidsforum – digitalisering och stadsutveckling (7 år långt uppdrag), Öppet Hus och samråd för Årstafältet (pressklipp). Fler referenser och paneler nedan.

 

Vilka fler har varit med?

Exempel på företag som jag modererat: PWC, Castellum, Patriam, Expandia, OBOS, WSP, Fastighetsägarna, Veidekke, Akademiska hus, Magnolia, Jernhusen, SBAB, Wästbygg, Atrium Ljungberg, Wallenstam, Vattenfall, NCC, Midroc, Riksbyggen, HSB, ÅWI Arkitekter, Datscha, Cederquist. Newsec Asset Management, Siemens, Prologis Norden, Boklok, Concent AB, Einar Mattsson Byggnads AB, WSP Sverige, Ramböll, Coor Service Management, Pembroke Real Estate, KTH, THS på KTH, Mäklarsamfundet, Hemsö Fastigheter, Sucaba, CAG, Structor, Brostaden, JLL, Strategisk Arkitektur, Tenant & Partner, Fasticon, Siemens, Fabege, Örebro Bostäder, Bravida Sverige, Bjerking Fastighetsutveckling,  Arcona, Fastigehtsnytt, Sveriges Arkitekter, Tengbom, Reflex, Sweco Architects, Kod Arkitekter, Link Arkitektur, Asante Arkitektur & Design, Företagsekonomiska Institutet (FEI), Vectura Fastigheter, Preera/Sveereigestudien.

Kommuner, organisationer och offentlig sektor: Stockholms Handelskammare, Bostadsförmedlingen, Botkyrkabyggen, Västerås Kommun, Stockholms Stad, Lidingö Stad, Upplands Väsby Kommun, Nacka Kommun, Sollentuna Kommun, Helsingborgs Stad, Köpenhamns kommun, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Regionförbundet Östsam, Campus Västervik, Civiliekonomerna, Svenskt Näringsliv, Jusek, Region Gotland, Mönsterås kommun, SACO, Fastighetsmäklarförbundet, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Högskolan Väst, TCO, SKL mfl.
Politiker: stadsbyggnadsborggarråd, bostadsministrar förr och nu, partiernas talespersoner för bostadspolitik från höger till vänster, ungdomspolitiker från alla blocken mfl.

 

Marianne Olsson moderator på fastighetsseminarium i Almedalen

Marianne Olsson moderator på fastighetsseminarium i Almedalen tillsammans med Veidekke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen med din förfrågan