Konsultboken Publishing har haft nöjet att medverka till boken, som är ett pro bono projekt genom hela processen. Snart har det gått 10 år sedan Catrin Kylberg med familj grundade det Gotländska varumärket Idyllien under en period då deras yngsta dotter drabbats av cancer. Idyllien är idag en verksamhet helt och hållet tillägnad välgörenhet. Allt överskott används till projekt kring familjer med svårt sjuka barn. 

Nu vill vi berätta historien för att fler ska få lära känna Idyllien.

– Vad som började som ett positivt familjeprojekt när vår dotter blev sjuk, har idag vuxit till en plattform för att hjälpa andra i vår situation. Vi vill använda vårt varumärke för värdeskapande samarbeten, berättar grundaren Catrin Kylberg.

I boken kan du läsa om Idyllien, ett företag där hela överskottet används till den egna välgörenhetsorganisationen Idyllienhoppet och dess projekt kring familjer med svårt sjuka barn. Genom att du eller ditt företag handlar deras produkter stöttar du deras insatser på Sveriges Barnsjukhus.

Boken är skriven av Marianne Olsson i samarbete med Catrin Kylberg. Mariannes arbete med boken är pro bono och intäkterna går oavkortat till Idyllienhoppets verksamhet. Boken produceras och distribueras genom det digitala förlaget Konsultboken Publishing.

– Berättelsen ger inblick i hur en familj kan resa sig ur krisen och skapa något konstruktivt för att hjälpa andra. Vi, på Sveriges Lekterapeuter har glädjen att samarbeta med Idyllienhoppet i projekten på våra svenska barnsjukhus för att göra tillvaron lite bättre för familjer med svårt sjuka barn, berättar Pia Andersson, ordförande Sveriges Lekterapeuter.

Om berättelsen om Idyllien

Boken berättar om Idyllien, som är ett välgörenhetsföretag där hela överskottet används till projekt kring familjer med svårt sjuka barn. Genom att du eller ditt företag handlar deras produkter stödjer du projekten!

 

Köp boken i handeln idag.

Finns där e-böcker säljs, exempelvis hos Bokus. Kan även läsas på bibliotek samt i flera appar såsom Apple, Bookbeat, Bookmate och Nextory.

För mer information vänligen kontakta:

Catrin Kylberg, grundare av Idyllien och Idyllienhoppet,
070-879 5728, catrin@idyllien.se, www.idyllienhoppet.org & www.idyllien.se

Marianne Olsson, vd och förläggare Konsultboken Publishing.