Peter Meurling linkedin-expert & erfaren managementkonsult

Med Konsultboken har Marianne Olsson tagit ett stort grepp – boken täcker i princip alla aspekter av livet som konsult och av hur branschen och köparna har utvecklats.

Ett centralt tema är de framgångsfaktorer som Marianne vaskat fram genom ett stort antal enkäter och intervjuer (den första redan 2005). Den största framgångsfaktorn 2015 är förmågan att bygga förtroende, medan förmågan att kommunicera petats från första till tredje plats sedan 2006.

Skillnaden mellan olika typer av konsultorganisationer beskrivs på ett bra sätt, från bemanningsföretag till stora managementkonsultfirmor, liksom hur det är att arbeta i dem.

Boken består av ganska fristående kapitel och kryddas med många citat från intervjuer. Man kan med fördel slå upp ett kapitel när man har en specifik fråga och använda de checklistor och frågelistor som finns.

Vare sig du funderar på att bli konsult eller redan är det är det här en utmärkt bok som kan hjälpa dig att friska upp minnet, ta nya tag eller helt enkelt bekräfta att det du gör är bra!

Peter Meurling, egenföretagande konsult, tidigare anställd i stora konsultfirmor (EY och PWC) i 13 år. Utbildar konsulter i att använda LinkedIn.