Marianne Olsson – CV och bakgrund

Generalist inom strategi, digitala projekt, kommunikation och ledarskap. Sedan 2001 har jag varvat konsultrollen med befattningar som marknadschef i börsnoterade bolag, projektledare och som interimschef. Stimuleras av en variation av strategiska och operativa arbetsuppgifter. Bidrar alltid med proaktivt tänk, ett holistiskt perspektiv samt ett genuint engagemang i varje sammanhang. Som ledare motiveras jag av att se andra utvecklas i takt med sina utmaningar. Anlitas även som mötesledare internt och externt på mässor och event. Har även skrivit några managementböcker.

Arbetslivserfarenhet

2011-   Konsult inom strategi, ledarskap, projekt och kommunikation (uppdrag i urval)

 • Projektledare/rådgivare/proxy till produktägare för nytt intranät till 31.000 medarbetare inom PostNord Group: Nytt mobilanpassat intranät som når ut till alla medarbetare (+17.000). Fokus på förändringsarbete, rådgivning, projektledning, styrgruppsrapportering, koordinering ny innehållsstruktur & migrering med redaktörer mm. Jan-okt 2018.
 • Digitaliserings- och kommunikationschef i Botkyrka kommun: tf. Avdelningschef (interim) med ansvar för att leda kommunens interna och externa kommunikation, marknadsföring, digitalisering samt medborgarcenter. Ansvar för verksamheten, personal (60 personer inkl. mellanchefer), processer, budget och resultat samt arbetsmiljö. Sept 2017 -jan 2018.
 • Projektledare och moderator för ledarskapsdagar tema strategi & digitalisering:
  – Rådgivare/proxy & moderator på Domstolsverkets chefsdagar. Pågående aug-dec 2017.
  – Rådgivare/proxy & moderator på Domstolsverkets chefsdagar. Pågående aug-dec 2018.
  – Projektledare & moderator på Botkyrkas ledardagar. Pågående okt 2017 tom juni 2018.
  Moderator på Business Arena events sedan 2013 i Stockholm, Visby, Göteborg & Malmö.
 • Projektledning och lansering av e-tjänst på Lindorff i Sverige: Förändringsarbete med ansvar för att lansera ett nytt erbjudande (betaltjänst). FI, AML och KYC i fokus för projektet för jag säkerställde leverans, drev styrgruppsarbete och kommunikationsplanering, 2016.
 • Kommunikationsansvarig och projektledare, ny e-tjänst ”lämna kontrolluppgift”, Skatteverket: Ansvarig för intern & extern kommunikation för ny e-tjänst 2014-2015.
 • Projektledare, Skatteverket: Ansvarig för att driva det verksövergripande projektet förbättrad skriftlig kommunikation med medborgare och företag. Styrgruppsarbete, arbetsledning, processarbete, planering och genomförande. Aug 2014-feb 2015.
  Även rådgivare och workshopledare till andra e-tjänst-projekt som ”Adressändring”.
 • Senior kommunikatör på kommunledningsförvaltningen och samhällsutvecklingsenheten, Botkyrka kommun: En samordnande och konsultativ roll i förvaltningens interna och externa kommunikationsinsatser både strategiskt och operativt. Innebar även arbetsledning av både konsulter och medarbetare. Maj-juli 2014.
 • Strategi och PR, Protracer: Arbetet fokuserade på strategi och marknadsföringsaktiviteter inför en produktlansering i USA 2014 samt rådgivning i PR- och IR-frågor. November 2013-januari 2014, därefter löpande rådgivning.
 • Kommunikationsstrateg på Exploateringskontoret, Stockholms Stad: Ansvarig för kommunikationsarbetet för den nya stadsdelen Årstafältet och ett flertal projekt i Söderort var både internt med betoning på förvaltningar och politiken samt externt mot medborgare, byggherrar och press. Fokus på proaktiv opinionsbildning, mediestrategi och coaching av projektchefer & talespersoner i deras kommunikation. Innebar även arbetsledning samt införande av nya arbetssätt. Maj 2011-juni 2013.

2007-2010       Roller som marknads- och kommunikationschef– i noterade bolag

2010               Marknads- och kommunikationsdirektör – Seamless

Globalt ansvar för marknadsföring och kommunikation på Seamless (OMX/First North) med kunder i 20 länder världen över med fokus på Afrika, Mellanöstern Asien och Europa. Satte och genomförde strategin med fokus på PR, IR, events, webb och intranät. Uppdrag februari-augusti 2010.

2008-2009       Informationschef – Acando Consulting

Jobbet var en bra matchning med boken Framgångsrik Konsult och rollen innebar både intern och extern kommunikation. Fokus på IR, bygga och mäta PR, utveckla webben samt internkommunikation. Ansvar: kundtidning, årsredovisning, press- och analytikerträffar, talesperson, PR- och IR-plan samt rådgivning till konsultchefer och ledning. Juni 2008- augusti 2009.

2007-2008       Informationsdirektör – Wayfinder

Ansvar för investerarrelationer, leda samt fortsätta att bygga upp företagets globala PR nätverk, upphandla konsulttjänster, utveckla och säkerställa kommunikations-strategi, planera och genomföra event, press- och analytikerträffar, initiera och ansvara för produktlanseringar, pressreleaser samt leda arbetet med årsredovisningen. December 2007 t.o.m. juni 2008. Wayfinder köptes upp av Vodafone.

2007                Kommunikatör/politisk sekreterare – Sveriges Riksdag

Under 2007 arbetade jag som politisk sekreterare på Moderata Riksdagskansliet. Arbetet innebar strategisk planering av kommunikation och PR, mediekontakter, omvärldsbevakning, debattartiklar samt research. Utöver detta har jag utbildat kollegor i att skriva kommunikationsplaner åt riksdagsledamöter för ett mer strategiskt arbetssätt.

2006-               Talare och författare – Konsultboken.se (pågående)

Skriver och föreläser om gig-ekonomi, konsultbranschen, digitalisering och kompetensförsörjning. Anlitas även som moderator. Titlar: se nästa sida.

2001-               Konsult inom strategi, kommunikation och affärsutveckling (pågående).
Startade egen konsultverksamhet 2001 i insideM AB, där jag stöttat företag och organisationer i deras kommunikation och affärsutveckling. Arbetet har syftat till att förbättra företagens konkurrenskraft, stärka deras erbjudande mot marknaden samt kommunikationen med olika intressenter och målgrupper. Ett urval av uppdrag:
– Affärsutveckling, paketering, marknadsföring, kommunikation och redaktionellt arbete hos Empower Group 2001-2004,
– Coach till svenska MBA studenter vid Henley 2002-2007,
– Karriärcoach åt IHM-elever 2007-2009
– Informationsansvarig i två olika SOX-projekt (Sarbanes-Oxley) på AstraZeneca 2005 och 2006.
– Anlitas även som moderator och facilitator både inom näringsliv (vid mässor, internt hos kunder t.ex.) och offentlig sektor (t.ex. Lidingö stads dialoger med medborgare).

1996-2001       Kommunikationsroller (informationschef, projektledare mm) – Ericsson

Under mina år på Ericsson har jag agerat global projektledare, informationschef, redaktör, webbredaktör och chefsassistent. Jobbade främst på Ericsson i Sverige, men var även stationerad i USA som informationschef under cirka 1,5 år 2000-2001.

1994-1996       Fastighetsförmedlare – mäklarföretaget Poijes & Partner

Försäljning, förhandling, marknadsföring och uthyrning av bostäder. Byggde upp en uthyrningsverksamhet som ett svar på lågkonjunkturen och svårsålda objekt, vilket skapade nya möjligheter både för säljarna och mäklarföretaget.

Utbildning

 • 2005 MBA, Master in Business Administration, Henley Management College, UK.
 • 2002-2004 Diploma in Management, Henley Management College, UK.
 • 2001-2002 Executive Certificate in Management, Henley Management College, UK.
 • 1998-2000 DIHM Information och Affärskommunikation, IHM Business School.
 • 1996 Informatörslinjen hos Miroi Utbildning.
 • 1993 Fastighetsmäklarutbildning vid SSV i Norrköping.
 • 1990-1993 3-årig Humanistisk Linje på gymnasiet.

Kurser i urval

 • 2019 Att leda digital transformation, som konsult
 • 2012 Medborgardialog, Stockholms Kommuner och Landsting
 • 2003 UGL – Utveckling Grupp Ledare
 • 2001 Ericsson Leadership Academy – ledarskapsutbildning i flera steg, USA
 • 2001 PROPS – Props for Project Managers, USA
 • 2001 Internal Communication, Ericsson, UK
 • 2000 Collaborative Consulting, Ericsson, USA

Språk

 • Svenska. Flytande.
 • Engelska. Flytande: bott utomlands både som barn och i vuxen ålder
 • Franska. Turist: läst franska sedan barnsben, men talar sällan numera
 • Spanska. Turist: C-språk på gymnasiet, har föräldrar i Spanien och övar språket där

Författare till managementböcker

Sedan min bok Framgångsrik Konsult lanserades 2006 har jag föreläst och konsultat i ämnet. Därefter kom Konsultboken, 2015/2018 och senaste boken handlar om Gig-ekonomi (2018). Tjänste- och konsultföretag anlitar mig som rådgivare och mötesledare i frågor som rör strategi, digitalisering samt utveckling av deras medarbetare. Skriver även artiklar för Computer Sweden som expert i ämnen som rör gig-ekonomi, konsult- och IT-branschen samt karriärfrågor. Varit chefredaktör för Tidningen Konsult 2010-2011. Innebar redaktionell planering, samarbete med skribenter och partners. Har även skriv it för Bonniers ledarskapshandböcker samt var med och startade Manpowers kundtidning för att öka kundkontakt och bidra ökad försäljning inom koncernen 2002-2003.

Välkommen med din förfrågan