Vad utgör grunden för ett framgångsrikt evenemang? Moderatorerna Marianne Olsson och Åsa Julin har skrivit en guide tillsammans, där de har sammanställt sina bästa råd för att ett möte inför publik ska bli framgångsrikt. Guiden vänder sig främst till arrangörer och beställare som vill säkra ett professionellt genomförande av möten och evenemang och bli bättre på att mäta och följa upp sina mål.

Genom att dela vår gemensamma kunskap och erfarenhet hoppas vi bidra till fler framgångsrika möten som möter både publikens och arrangörens förväntningar. Den främsta drivkraften i vårt engagemang är att vi verkligen tror på mötets kraft och genomslag, säger Marianne Olsson.

Boken ger tips och råd 

Guiden, som riktar sig till arrangörer och beställare, innehåller handfasta tips, råd och verktyg för hur man framgångsrikt planerar möten på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Den lyfter också fram de fördelar som finns med att anlita en extern mötesledare (eller konferencier, facilitator eller moderator) och hur man bäst använder sig av extern kompetens vid möten eller evenemang.

Varför vi har skrivit guiden

Det arrangeras tusentals möten i Sverige varje år. I bästa fall är de väl genomförda, tankeväckande och spännande, i sämsta fall är de ineffektiva och ett slöseri med tid både för arrangör och publik. 

Vi är båda verksamma som professionella moderatorer och har lett hundratals evenemang. Ofta är vi med redan på planeringsstadiet och har med åren lärt oss vad de viktigaste faktorerna är för att ett möte ska bli lyckat. Vi vill med den här guiden dela med oss av både vår expertis och några av våra arrangörers viktigaste erfarenheter och lärdomar. 

Vi vill även lyfta fram vikten av målsättning, uppföljning och utvärdering för att säkerställa att mötets syfte har uppnåtts. Det är också avgörande för att se till att man utvecklas som arrangör samt säkerställa att budskap når fram utifrån ett kommunikationsperspektiv. 

Vi kom på idén till guiden när vi jobbade tillsammans i ett kunduppdrag och upptäckte att det fanns en samsyn på hur vi ser att lyckade evenemang bör planeras. Det vi har gemensamt är att båda ofta engageras på ett tidigt stadium, vilket skiljer oss från många andra moderatorer, säger Åsa Julin. 

Köp boken idag

Läs mer om den smarta guiden på Bokus (eller där böcker finns). 

Mer om författarna

Åsa Julin och Marianne Olsson är båda erfarna mötesledare inom näringsliv och offentlig sektor med goda referenser bland namnkunniga beställare. Åsa är journalist med bakgrund på TV4, SVT och Sveriges Radio, numera verksam i eget bolag som moderator och tv-journalist. Marianne är strategikonsult i eget företag sedan millennieskiftet, och fungerar ofta både som moderator och strategiskt bollplank för ett företags varumärke som helhet samt för att säkerställa att evenemanget integreras i ett återkommande kommunikations- och budskapsarbete. Mer om oss: www.julinmedia.com & www.konsultboken.se.

Marianne Olsson har även skrivit flera böcker om konsultbranschen, Gig-ekonomi för företag, Konsultboken, och Framgångsrik Konsult samt är medförfattare till Smart PR-serien som vänder sig till författare, giggare, konsulter och startups. 

Om förlaget

Konsultboken Publishing hjälper sina författare med att designa böcker i flödande e-boksformat, professionell inläsning av ljudböcker, starta poddar, samt relaterad projektledning, PR och rådgivning under bokresan. Förlaget är en del av konsultbolaget insideM som byggt varumärken sedan 2001. Som författare kan giggare, konsulter, föreläsare och specialister nå ut med sin kunskap och skapa intresse och öka kännedomen om sitt personliga varumärke och sitt erbjudande eller CV. E-boken är formatet för framtiden eftersom det snabbt når sin marknad, är iterativt och enklare att hålla uppdaterad. www.konsultbokenpublishing.se

Välkommen med din förfrågan