#kommunikation #marknadsföring #pr

Alla pratar om kommunikation. Hur gör man? Är ett möte också kommunikation? Vad ingår egentligen i begreppet? Det kan variera stort, men låt oss utgå ifrån vilka behov ni har i er organisation och därefter kan vi anpassa budskap och välja lämpliga kanaler för att nå ut på rätt sätt.

Implementera det nya svarta
Det är viktigt att kommunicera och förankra arbetet. Strategier är enkla – införandet det svåra. Jag ser det både inom näringslivet och inom offentlig sektor – avsaknaden av införande. Beslut och strategier är bara startskott. Sedan börjar det riktiga arbetet. Det är en anledning till att jag som konsult gillar att genomföra strategier jag tagit fram med kund. Då bevisas tänket i praktiken!

Därför är det viktigt att avsätta tid och pengar till att implementera och informera. Har budskapet gått fram? Om ingen känner till en policy eller dess syfte finns inga incitament till att följa den. Säkerställ att beslut efterlevs och att införda verktyg eller processer fungerar i praktiken. Detta är ert sätt att säkra upp en redan gjort investering.

Vill du prata om kommunikationsstrategier?
Hör gärna av dig! Här finns mycket erfarenhet både från näringslivet och offentlig sektor.
Som inspiration kommer de viktigaste rubrikerna i en kommunikationsplan.

Exempel på rubriker i en kommunikationsplan

 1. Inledning, syfte och avgränsningar
 2. SWOT-analys, nuläge och risker
 3. Kommunikationsmål
 4. Kommunikationsstrategier
 5. Intressenter och målgrupper
 6. Budskap
 7. Kanaler och aktiviteter
 8. Tidsplan
 9. Budget
 10. Ansvarsområden
 11. Intern och extern kommunikation
 12. Mediepolicy och talespersoner
 13. Uppföljning och utvärdering

Välkommen med din förfrågan