WSP

Marianne har en djup insikt i konsultens vardag och vad som krävs för att lyckas i konsultrollen. ”Konsultboken” ger ett väl utvecklat stöd för både chefer som ska leda konsulter och enmanskonsulter. Jag rekommenderar boken till alla som vill utvecklas i konsultrollen.

Siv Axelsson, personal- och informationsdirektör på WSP samt författare till ”Kunskapens arena: kunskaps- och affärsutveckling för konsulter”