Tengbom Arkitekter

Marianne Olsson har både ur djupet av sina egna erfarenheter och genom en imponerande mängd research lyckats vaska fram vad som är väsentliga framgångsfaktorer för en stor och varierande yrkeskår. Det finns en hel del tråkig managementlitteratur men ”Konsultboken” är ett lysande undantag.

Bo Ringdahl, vd på Tengbom Arkitekter och tidigare vd på HiQ Stockholm