Konsultboken ökar förståelsen i branschen

ZeroChaos innovation består av att agera facilitator i konsultbranschen där vi skapar effektiva lösningar för konsulthantering åt våra kunder. Förståelsen för branschen är helt avgörande för att lyckas både som konsultföretag och levererande konsult, vilket boken sätter fokus på. Det är också viktigt för konsultbolagen och dess kunder att förstå konsultmarknadens drivkrafter och hur olika … Fortsätt läsa Konsultboken ökar förståelsen i branschen